Co nového přinesla endoskopie v diagnostice a terapii nemocí horní části gastrointestinálního traktu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací endoskopické metody

Číslo abstraktu: 095

Autoři: MUDr. Ivo Novotný, CSc.

V posledních letech technologický pokrok v endoskopických zobrazovacích metodách pomáhá překonat limitace konvenčních endoskopických technik v diagnostice prekancerosních stavů a časných karcinomů v oblasti jícnu a žaludku. Jde o diagnostiku intestinální metaplasie, dysplasie a časného karcinomu. Existuje celá řada starších i zcela nových technik zlepšujících diagnostické možnosti klasické endoskopie jícnu a žaludku. Jde o chromoendoskopii (endoskopie za použití některého z vitálních barviv: indigokarmín, metylénová modř, toluidínová modř, Lugolův roztok a jiná), metody zvětšování obrazu (optický zoom, konfokální endoskopie), zvýšení rozlišovací schopnosti obrazu (HDTV - High Definition TV), NBI (Narrow Band Imaging). Velmi elegantní metodou zvýraznění struktury povrchu slinzice, která se vyrovná konturačním vitálním barvivům je použití roztoku kyseliny octové. V kombinaci s HDTV a/nebo NBI umožní detailní posouzení povrchu sliznice. Zmíněné metody se již prosazují v klinické praxi, zatím snad s výjimkou konfokální endoskopie a endocytoskopie, které jsou časově náročné a vyžadují školené oko cytologa nebo dobře proškoleného endoskopistu.

Další metody jako optická autoflurescenční endoskopie, koherentní tomografie, light-scattering spektroskopie ještě čeká další klinické testování. Tyto technologie předznamenávají nové období, ve kterém získáváme možnost in vivo pohledu na struktury na bunečné úrovni.

V oblasti endoskopické terapie dysplasie a časného karcinomu se významně rozšířila různými technikami prováděná metoda mukosektomie a submukosní disekce, tyto techniky přímo navazují na pokroky v endoskopické diagnostice.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010