COMPARISON OF DENDRITIC CELLS IN HEALTHY VOLUNTEERS AND SUBJECTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY AND/OR MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 12. Cellular immunotherapy and vaccination

Číslo abstraktu: 1471

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; RNDr. Ivana Burešová; Petra Vidláková; Drahomíra Kyjovská; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007