Comparison of Glucose and Lipid Metabolism Abnormality during Nilotinib, Imatinib and Dasatinib Therapy – Results of Enigma 2 Study

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 632. Chronic Myeloid Leukemia: Therapy: Poster

Číslo abstraktu: 1813

Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; MUDr. Petra Bělohlávková; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Ludmila Malášková; MD Tomasz Sacha; MUDr. Jaroslava Voglová; MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2014