COMPARISON OF PROGNOSTIC IMPACT OF CHROMOSOME 1Q21 GAIN IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA TREATED BY VELCADE, THALIDOMIDE AND ANY CONVENTIONAL THERAPY

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0136

Autoři: Mgr. Pavel Němec; RNDr. Henrieta Grešliková; Mgr. Romana Zaoralová; Mgr. Hana Filková; Dr. Vladimíra Vránová; Renata Kupská; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; RNDr. Alexandra Oltová; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007