CT kolonografie a její diagnostické možnosti.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Prekancerózy zažívacího traktu

Číslo abstraktu: 060

Autoři: MUDr. Michal Standara; MUDr. Petr Opletal

Základní informace
CT kolonografie (CT kolonoskopie, CT virtuální kolonoskopie) je výběrová CT metoda, která vstoupila do povědomí lékařů zejména s rozvojem nových rychlých multidetektorových CT. Umožňuje posouzení nejen lumen tračníku a rekta, ale její výhodou je i zobrazení okolních struktur kolem tlustého střeva.

Příprava a vyšetření
Vyšetření není nijak náročné na provedení, je jen časově náročnější než standardní CT a pacienta je potřeba připravit klyzmatem nebo lépe perorálním podáním látek používaných k vyprázdnění tračníku (Fortrans, YAL). Pacientovi je na vyšetřovacím CT stole análně insuflován vzduch k dobrému rozvinutí tračníku a poté se CT vyšetřuje na zádech a na břiše, tak aby byly v jedné nebo druhé poloze dobře zobrazeny stěny tlustého střeva.

Srovnání s endoskopickou metodou, výhody a nevýhody CT kolonografie
Vyšetření CT kolonografií je jednodušší než klasická kolonoskopie, je zde ale řada rozdílů ve srovnání: CT vyšetření je skutečně virtuální – čili jedná se o nepřímý obraz střeva v černobílém zobrazení, nelze jednoznačně posoudit, zda případný zobrazený ložiskový obsah střeva jsou např. jen zbytky stolice nebo případně artefakty. Není možné posuzovat cévní zásobení stěny střeva a rozeznat např. zánětlivé změny sliznice, nelze pochopitelně provádět biopsii střeva. Nevýhodou je také radiační zátěž, která ale není vyšší než při běžném CT vyšetření dutiny břišní.
Výhodou metody je její jednoduchost a dobrá snášenlivost pacientem, zobrazení nejen střeva, ale i všech ostatních struktur dutiny břišní a relativně dobrá senzitivita (závislá samozřejmě na dokonalém vyprázdnění tlustého střeva).

Využití
Jsou pracoviště (zejména zahraniční) která CT kolonografii využívají jako screeningovou metodu k vyhledávání tumorů tlustého střeva. Hlavními indikacemi u nás jsou však stavy, kdy u pacienta nemohlo být provedeno klasické kolonoskopické vyšetření nebo bylo z různých důvodů nedokončeno.

Závěr
CT kolonografie nesporně patří moderním rentgenovým vyšetřovacím metodám s malou náročností na přípravu i vlastní vyšetření. Výtěžnost je velmi závislá na dobré přípravě-vyprázdnění tlustého střeva. Metodu považujeme v ČR spíše za výběrovou, nikoliv screeningovou.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011