Cytologické a biochemické vyšetření laváže dutiny břišní u nádorů horní části GIT

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

Číslo abstraktu: 062

Autoři: MUDr. David Hoskovec; Prof. MUDr. František Antoš, CSc.; MUDr. Jiří Kudrmann; MUDr. Kamila Benková; MUDr. Ján Varga

Výsledky léčby maligních onemocnění horní části GIT (žaludek, biliopankreatický systém) jsou přes pokroky v diagnostice, operační léčbě a chemoradioterapii neuspokojivé. Chirurgická léčba těchto onemocnění je primární, ale je zatížena vysokým procentem recidiv.

V literatuře je uváděno cytologické vyšetření laváže dutiny břišní jako dobrý prognostický ukazatel případné peritoneální recidivy. Ve snaze identifikovat nemocné, kteří by mohli profitovat z agresivních chirurgických postupů jsme zavedli vyšetřování lavážní tekutiny na přítomnost volných nádorových buněk a hladiny CEA a Ca 19-9.

V období 2003/6 – 2005/10 jsme vyšetřili lavážní tekutinu (příp. ascite s) u 44 nemocných s podezřením na malignitu horního GIT. Ve 14 případech (31,8 %) bylo cytologické vyšetření pozitivní ve smyslu výskytu maligních buněk ve výplachové tekutině. Cytologická pozitivita korelovala s vyššími stupni onemocnění a méně příznivým průběhem. Vyšší hladiny tumorových markerů jsme také nalezli u pokročilých onemocnění.

Pozitivní cytologické či biochemické vyšetření laváže dutiny břišní může být dobrým indikátorem pro aplikaci nových onkochirurgických postupů (hypertermická peroperační cytostatická laváž).

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005