DC Bead v embolizaci HCC - situace v ČR.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 173

Autoři: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Jaroslav Boudný, PhD; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Radko Kříž; MUDr. Petr Duras; MUDr. František Šlauf; MUDr. Martin Novák; MUDr. Vladimír Pavlov; MUDr. Jana Mašková; MUDr. Marek Velkoborský; MUDr. Bořivoj Čech; MUDr. Karel Nedvěd; MUDr. Radek Pádr

Abstrakt

DC Bead je vhodné použít v léčbě HCC dle doporučení Barcelonské pracovní skupiny u nemocných se stadiem A-C (Okuda 1-2, PST 0-2, Child-Pugh A-B), kteří mají multinodulární postižení (stadium B, PS 0) nebo infiltraci porty (stádium C, NI, Ml, PS 1-2). Očekávané 3leté přežití těchto nemocných je 20%-40%. 50% těchto výkonů se provádí v rámci kontrolovaných randomizovaných studií.

V České republice se tento výkon provádí pouze na některých pracovištích, a to od roku 2006. Za tuto dobu bylo takto ošetřeno 32 nemocných. Z těchto nemocných stále žije 24 pacientů (průměrná doba od embolizace 18 měsíců), průměrná délka života 8 nemocných, kteří zemřeli byla 16 měsíců.

Chemoembolizace s DC Bead u nemocných s HCC je dostupný výkon, který je ale v České republice zatím poměrně málo indikovaný. Včasná správná indikace vede jak podle literárních údajů tak podle zkušenosti v ČR k prodloužení života těchto pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009