Derivace moči po cystektomii: soubor sledovaných pacientů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 203

Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. David Miklánek; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Daniel Macík; M. Sutorý; MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Úvod
Střevní močová derivace po cystektomii patří klade vysoké nároky nejen na techniky provedení operace samotné, ale i na pooperační péči a sledování. Operace nepatří do kategorie „fit and forget“ (udělej a zapomeň). Toho si musí být vědom pacient i ošetřující tým. Její provádění by proto mělo být svěřeno specializovaným, zaškoleným centrům.

Cíl práce
Cílem práce je vyhodnocení výsledků různých technik derivace moči po cystektomii, provedené vesměs pro onkologická onemocnění, v retrospektivní studii souboru autory operovaných pacientů...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007