Deset let spolu proti rakovině prsu.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 03. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 022

Autoři: Eva Knappová

   V letošním roce slaví Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 10 let svého fungování.

   Byla založena 9. července 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost. Během svého desetiletého působení si Aliance získávala důvěru dalších pacientských organizací a tak má v současné době mandát k jednání za více než 40 organizací z celé republiky. Zastupuje české onkologické pacientky také v mezinárodních strukturách, především v koalici Europa Donna, kde se aktivně podílí na všech pořádaných konferencích, vzdělávacích kurzech i ostatních společných mezinárodních projektech.

   Cílem Aliance je poskytování informačního a vzdělávacího servisu včetně nabídky metodické pomoci onkologicky nemocným pacientkám a jejich organizacím i širší veřejnosti. Aliance dále koordinuje nejrůznější projekty, kampaně a jiné aktivity ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu. Zároveň se však snaží sjednocovat snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu.

V průběhu své dosavadní desetileté existence uspořádala Aliance – ve spolupráci s různými partnery, například na poli prevence především s firmou Avon o.s. – desítky vzdělávacích seminářů a konferencí, vydala několik vzdělávacích brožur a letáků, a připravila nespočet akcí a projektů pro pacientky i jejich okolí. Touto činností tak zdárně plní a zhodnocuje své stanovené cíle.

   V posledních letech se Aliance kromě jiného soustřeďuje na rozšiřování a zkvalitňování aktivní spolupráce s lékaři a sestrami, neboť jen díky souznění v práci všech zúčastěných získají onkologicky nemocné pacienty maximální podporu ve svém nelehkém osudu.

   Letošní významné výročí Aliance žen s rakovinou prsu se rozhodně promítne v realizacích všech plánovaných aktivit ve spolupráci s  pacientskými organizacemi i sponzory.

Eva Knappová

Ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Vinohradská 1513/176, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 733 733, Mobil: +420 777 791 590

E-mail: evaknapp@breastcancer.czwww.rakovina-prsu.cz, www.breastcancer.cz

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012