DESMOID V OBLASTI PRSU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: XXI. Nádory skeletu a sarkomy

Číslo abstraktu: XXI/57

Autoři: MUDr. Ondřej Zapletal; MUDr. Oldřich Coufal; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Lucie Gabrielová

Desmoid (agresivní fibromatoza, low-grade fibrosarkom) v mamární oblasti je vzácný, lokálně agresivní nemetastazující nádor. Tvoří cca 0,2 % ze všech nádorů pektorální oblasti. Častější výskyt je u mladších pacientek. Etiologie není známá. Jako rizikové faktory se uvádí operace prsu v osobní anamnéze (augmentace prsů, redukční mamoplastika), trauma mamární oblasti či u pacientek s familiární adenomatózní polypózou (v rámci Gardnerova syndromu). Raritní je výskyt fibromatózy oboustranně a výskyt v mužské populaci. U resekabilních nádorů je léčba primárně chirurgická s vědomím, že dosažení negativity resekčních okrajů bývá obtížné, mnohdy prakticky nemožné. Nicméně i u pacientek se zdánlivě negativními okraji existuje vysoké riziko lokálních recidiv. U neresekabilních nádorů a v adjuvantním podání připadá v úvahu radioterapie či hormonální léčba. V přednášce budou prezentovány kazuistiky pacientek léčených v MOÚ a přehled aktuální literatury o problematice mamární fibromatózy.

Práce byla podpořena MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805) a projektem MŠMT- NPUI - LO1413.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016