Detailní lokalizace nádoru v prsu jako kvalifikovaný základ spolupráce radiologa, chirurga, chemoterapeuta a patologa.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 121

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

V akreditovaném screeningově-diagnostickém oddělení, které pracuje od roku 1994 pod názvem Mamma centrum a kde vyšetřuje mamograficky ročně nejméně 30 000 žen s každoročním záchytem 400-450 karcinomů prsní žlázy je detailní lokalizace nádorů prsu součástí diagnostického protokolu.
0d počátků zavedení metody do praxe bylo takto označeno nejméně 5000 hmatných i nehmatných malignomů. Metoda je užívána rovněž u sledování efektu neoadjuvantní chemoterapie. Takto byla využita nejméně u 300 nemocných s primárně neoperovatelným nádorem prsu.
....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007