Detekce sentinelové uzliny u plicního karcinomu pomocí patentní modři a její klinický význam

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

Číslo abstraktu: 056

Autoři: MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; MUDr. Marek Szkorupa; Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Názory na význam a nejvhodnější způsob lymfadenektomie u nemalobuněčného karcinomu plic nejsou dosud jednotné. Metoda identifikace a biopsie sentinelové uzliny, ověřená dosud u některých jiných tumorů, představuje i u plicního karcinomu slibnou alternativu či přinejmenším doplněk dosud užívaných postupů.

V rámci prospektivní nerandomizované studie, probíhající ve FN Olomouc v letech 2000–2003, byla provedena identifikace sentinelové uzliny u 48 pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem s využitím lymfatického mapování pomocí patentní modři. Sentinelová uzlina byla identifikována u 40 nemocných (83,3 %), falešná negativita sentinelové uzliny byla zjištěna ve 3 případech (7,5 %). Získané výsledky byly porovnávány s výsledky dalších studií, včetně prací publikovaných v poslední době.

Závěr: Studie prokázala klinickou využitelnost metody identifikace a biopsie sentinelové uzliny u nemalobuněčného plicního karcinomu pomocí patentní modři. Spolehlivost detekce se při jisté zkušenosti s technikou blíží výsledkům detekce sentinelové uzliny pomocí radionuklidu. Klinický význam metody však zůstává nadále poněkud sporný.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005