Detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria – úskalí a kontroverze.

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Panelová diskuze

Číslo abstraktu: 038

Autoři: doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; Martin Hrehorčák; M. Komár; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Endometrální karcinom – prognostické faktory

Velmi dobrá prognóza – 5leté přežití okolo 85%

 • Stage
 • Grade
 • Histologický typ
 • Pozitivita lymfatických uzlin (okolo 10% pozitivních uzlin)Karcinom endometria – operační léčba

 • Hysterektomie s bilaterální adnexetomií a Lavře
 • Lymfadenektomie pánevní event.paraaortální u žen s vyšším rizikem (grade, invaze do myometria)


Karcinomy endometria – věková distribucePozitivita lymfatických uzlin

Jaké bude procento pozitivity, pokud vyloučíme:

 • Extrauterinní diseminaci
 • Bulky uzliny
 • Serózní papilární karcinom
 • Clear cell karcinom


Detekce sentinelových uzlin – proč

 • Snížit morbiditu lymfadenektomie u karcinomů s vyšším rizikem zejména u vyšší věkové skupiny
 • Vytipovat ženy s nižším rizikem předoperačně vhodné k adjuvantní léčběSLN u karcinomu endometria

Technika aplikace:

 • subserózní aplikaceM
 • Intracervikální aplikace
 • Hysteroskopická aplikace


Metoda:

 • Patentová modř
 • Technietium – různá velikost částic
 • Kombinace technecia a patentové modři

Subserózní aplikace

Autor Application form Methods No of women DR%
Frumowitz et al. 2006 Subserosal Tc Blue dye 18 45%
Gien et al. 2005 Subserosal under hysteroscopic control Blue dye 16 81%
Holub et al. 2004 Subserosal Blue dye 25 84%
Lopes et al. 2007 Subserosal Blue dye 40 77,5%
Burke et al. 1996 Subserosal Blue dye 15 67%
Altgassen et al. 2007 Subserosal Blue dye 25 92%
 • Aplikace ze standardních bodů – ne peritumorální aplikace

  • Různé části děložního těla mají pravděpodobně různou lymfatickou drenáž
 • Různí autoři aplikují lymfotropní látky z různých místHysteroskopická aplikace

Autor Application form Methods No of women DR%
Maccauro et al. 2005 Hysteroscopically Tc Blue dye 26 130%
Raspagliesi et al. 2005 Hysteroscopically Tc Blue dye 18 83%
Fersis et al. 2004 Hysteroscopically Tc 10 70%
Niikura et al. 2004 Hysteroscopically Tc 28 82%
Delaloye et al. 2007 Hysteroscopically Blue dye 60 82%
 • Transcervikálně pod hysteroskopickou kontrolou
 • Hysteroskopicky
 • Patentová modř – timing??
 • Pouze Tc – horší detekce
 • Tloušťka jehlyIntracervikální aplikace

Autor Application form Methods No of women DR%
Barranger et al. 2004 Intracervically Tc Blue dye 17 94%
Gargiulo et al. 2003 Hysteroscopically + intracervically Tc Tc+Blue dye 28 61%
Holub et al. 2002 Subserosally Intracervically Blue dye Blue dye 13 12 62% 83%
Albu-Rustum et al. 2009 Intracervical or intracervical+subserosal Tc+Blue dye 115 85%
Dzvincuk et al. 2006 Intracervically Tc 33 79%

 • Lymfatická drenáž je rozdílná od drenáže hrdla
 • Asi 4-5% má samostatnou drenáž do paraaortálních uzlin
 • Část má pánevní a paraaortální spádové uzliny
 • Většina pravděpodobně pouze pánevní uzliny - jsou to ale ty samé lymfatické kanály, když jdou z jiného místaKarcinomy endometria SLN studie, FN Motol

 • 1/2004 – 12/2007 – 101 žen s karcinomem endometria
 • 10 žen vyřazeno pro extrauterinní šíření (omentum, ovárium, pánevní peritoneum nebo bulky uzliny)
 • 91 žen s karcinomem endometria stage I a II


Robová et al: Int J Gynecol Cancer 2009; 19: 391-394

Skupina žen

 • Hysteroskopická aplikace 99Tc – 24 žen

  • Dvě hodiny před operací 20 MBq 99Tc ve 2 ml fyz.roztoku of (transcervikálně) peritumorálně subendometrálně
  • Po hodině snímkování gamma kamerou
 • Subserózní aplikace Tc99 + patentová modř 67 žen

  • Pokus o aplikování v okolí tumoru (UZ+hysteroskopie) 4 vpichy
  • Čekání 7 minutVýsledky

 • Průměrně 18 lymfatických uzlin na pacientku
 • 5 žen pozitivní uzliny (5,5%)

  • 2 ženy, které neměly detekované sentinelové uzliny
  • 3 ženy měly positivní sentinelové uzliny

  Pouze 1 žena s negativními SLN měla recidivuSLN karcinom endometria – detection rate

 • Hysteroskopická aplikace (No.24) – DR 50% - 12 women
 • Subserózní aplikace (No.67) – DR 73,1% - 49 ženDistribuce sentinelových uzlin


SLNM – FN Motol – Praha

 • Karcinom vulvy – DR – 100%
 • Karcinom děložního hrdla – DR – 95%
 • Karcinom endometria – DR 50 – 70,6%???Hysteroskopická aplikace

 • DR pouze 50%
 • Pouze Tc
 • Hodně krevních kapilár v submukosní subendometrální části myometria
 • ??? Hlubší aplikace Tc???
 • Tloušťka jehly

Subserózní aplikace

 • DR 70,6%
 • Subserózně méně lymfatických cév
 • Nádor není vidět přímo
 • ??? Subserózní aplikace pod hysteroskopickou kontrolou
 • ??? Více vpichů, aby bylo pokryto celé děložní tělo – Grant MZČR
SLN u karcinomu endometria

Stále častěji je užívána laparoskopie v operační léčbě karcinomu endometria

 • Horší identifikace u obézních žen
 • Mnohem nebezpečnější exstirpace sentinelové uzliny samotné na FS
 • Problém společné lymfadenektomie pánevní a paraaortální ze stejného přístupu najednouCo nám přinese identifikace SLN u karcinomu endometria?

 • Menší radikalitu chirurgické léčby?
 • Větší radikalitu chirurgické léčby?
 • Jinou adjuvantní léčbu?Význam jakékoli lymfadenektomie u karcinomu endometria?

helena.robova@lfmotol.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2011