Determinanty komunikace se seniory

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Psychologie, komunikace a etika v onkologii

Číslo abstraktu: 214

Autoři: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Hlavním tématem jsou specifika komunikace s osobami vyššího věku v co nejobecnější rovině.
V úvodní části přednášky budou účastníci seznámeni se:
- základními pojmy o ageismu jako společenském postoji vůči seniorům,
- dále bude prezentována problematika hledání postoje ke stáří
- otázky předsudků vůči starým lidem.
Druhá část přednášky bude zaměřena na:
- determinanty komunikace se seniory (psychické, fyzické a sociální),
- nejčastější chyby v komunikaci (kognitivní a emocionální manipulaci, paternalistický přístup, nedostatečnou autentičnost sdělení, nedostatek času na komunikaci apod.)
Třetí část pak bude zaměřena na techniky efektivní komunikace se seniory:
- zásady pro jednání se seniory
- techniky aktivního naslouchání
- řešení konfliktu vyjednáváním
- asertivní techniky
- využití poznatků transakční analýzy v komunikaci
- a komunikaci s příbuznými a blízkými seniorů

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005