DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MALIGNANT LYMPHOMAS IN PREGNANCY AND LACTATION, OUR OWN EXPERIENCES

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1489p

Autoři: MUDr. Lenka Volková; MUDr. Zdeněk Král, CSc.; MUDr. Ingrid Vášová; MUDr. Milan Navrátil; prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA; MUDr. Martina Palacková; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008