DIAGNOSTICKÉ POSTUPY U NÁDORŮ NEZNÁMÉ PRIMÁRNÍ LOKALIZACE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXVII. Jiné malignity (ostatní, jinde nezařazené malignity)

Číslo abstraktu: XXVII/ 69

Autoři: MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS

Východiska:

  Nádory neznámé primární lokalizace, tzv. CUP nádory (cancer of unknown primary), jsou definovány jako histologicky verifikované metastatické maligní nádory, u kterých nebyl identifikován primární nádor v průběhu předléčebného diagnostického zhodnocení pacienta. CUP jsou heterogenní skupinou malignit prezentující se širokou škálou klinických obrazů, často jsou však již v době záchytu přítomné známky nádorové kachexie, anorexie a generalizace onemocnění. CUP nejsou raritním onemocněním – jejich prevalence je odhadována na cca 2–5 % všech malignit. Vzhledem k jejich agresivnímu biologickému chování a špatné prognóze (medián přežívání 6–9 měsíců) představují vždy diagnostickou a terapeutickou „výzvu“ pro celý multidisciplinární tým – pro klinického onkologa, onkochirurga, patologa i radiologa.

Cíl:

  Byl proveden průzkum literatury zaměřený na identifikaci studií zabývajících se problematikou CUP, analýza doporučených postupů v managementu CUP a jejich aplikace v praxi. Autoři překládají přehled problematiky CUP nádorů se zaměřením na doporučené diagnostické postupy.

Závěr:

  Management pacientů s malignitami neznámé primární lokalizace by měl vycházet z platných diagnosticko-terapeutických doporučení pro CUP. Baterie provedených diagnostických vyšetření je zaměřena především na rozlišení lokalizovaného a diseminovaného onemocnění. CUP jsou u většiny pacientů rezistentní k systémové léčbě; podávaná chemoterapie je obvykle pouze paliativní bez nároku na signifikantní prodloužení dlouhodobého přežívání. Zejména u pacientů s diseminovaným onemocněním by měl být management zaměřen na kontrolu symptomů a poskytnutí nejlepší možné kvality života.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015