Diagnostika a léčba karcinozy mening u solidních nádorů

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 025

Autoři: MUDr. Filip Janků; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Gabriela Pazdrová

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005