Diagnostika a sledování pacientů s tumory močového měchýře systémem Evis Exera II. Zkušenosti s NBI 120 nemocných.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Onkourologie

Číslo abstraktu: 208

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková

Zhoubné nádory močového měchýře jsou třetí nejčastější urogenitální neoplázií v naší populaci, a podle dat NOR představují šesté nejčastější nádorové onemocnění mužů v ČR. Pouze necelých 20% nemocných přichází s generalizovaným onemocněním a významná převaha pacientů má v době diagnózy povrchový nádor (Ta, TI). Mortalita při narůstající incidenci spíše klesá.

Nejčastějším histologickým nálezem je karcinom z urotelu. Charakteristickým pro nádory měchýře je polychronotropní výskyt, schopnost časně recidivovat (60-90%) a progredovat (25%).

Flexibilní cystoskopie u mužů představuje podstatné zjemnění nepříjemného vyšetření. Pro vyšetřujícího urologa však obraz ve flexibilním cystoskopu je proti rigidnímu méně jasný a také vyžaduje zcela jinou manipulační techniku. Proto méně zkušení mají obavy z možného přehlédnutí nádoru měchýře.

Demonstrujeme 120 následných vyšetření provedených videocystoskopem Olympus systém EVIS EXERA II, které představuje novou kvalitu zobrazení. Kamerový čip na konci flexibilního cystoskopu (bez optických vláken) a LCD panel s vysokým rozlišením poskytují dokonalý zvětšený obraz dutiny měchýře. Umožňují velmi detailní posouzení slizničních změn v normálním barevném zobrazení a dále selektivní posouzení suspektních lézí technikou úzkopásmového zobrazení (NBI).

Obrazy jsou ukládány do paměti a jednoduchým přenosem vkládány do pacientova elektronického záznamu.

Ukládané obrazy při sledování pooperačního hojení nebo reakcí na intravezikální chemoprofylaxi jsou velmi instruktivní a pro lékaře mnohem snadněji interpretovatelné. Znamenají též z forenzního hlediska větší jistotu. Sdělení detailněji probírá typické obrazy i atypie a jejich srovnání v úzkopásmovém zobrazení.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009