Diagnostika MEN s využitím stanovení chromograninu A, kazuistika.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 082

Autoři: MUDr. Marcela Linhartová, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Karel Starý; MUDr. Ivo Novotný, CSc.; MUDr. Igor Černý; MUDr. Zdeněk Pavlovský

Souhrn

Pankreas je nejčastější lokalizací neuroendokrinních tumorů (NET) gastrointestinálního traktu. Můžeme zde diagnostikovat širokou škálu NET ať už hormonálně aktivních nebo zcela afunkčních. Přestože NET patří k vzácným nádorovým onemocněním, je třeba na ně myslet v rámci diferenciální diagnostiky ložiskových lézí pankreatu. Chromogranin A je jedním z významných nespecifických biochemických markerů pro NET. Sledování jeho dynamiky v průběhu léčby je důležitým ukazatelem efektivity léčby a může nám i pomoci zařadit NET pankreatu do syndromu MEN 1. V kazuistice bude prezentován význam stanovení CgA pro zařazení NET pankreatu do syndromu MEN 1.

Klíčová slova:

Neuroendokrinní tumor, chromogranin A, MEN.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010