Diagnostika včasných stádií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno z období září 2002 – prosinec 2006.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 120

Autoři: MUDr. Karel Dvořák, CSc.; R. Marečková; MUDr. Mária Kuzárová; doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.; R. Jandáková; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Předkládáme soubor 39 550 žen vyšetřených mammograficky z období září 2002 – prosinec 2006. V souboru bylo prokázáno 514 karcinomů mléčné žlázy, z tohoto počtu bylo 72 karcinomů in situ (14%). Počty prokázaných včasných stádií karcinomu mléčné žlázy v roce 2002 představovaly 26,1%, v roce 2003 36,9%, v roce 2004 43,7%, v roce 2005 46,1% a v roce 2006 48,1%. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007