Diferenciální diagnostika kostních lézí u adolescentů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Onkologická diagnostika

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 040

Autoři: Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.; MUDr. Vladimír Mach; MUDr. Marcela Charvátová; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.

Primární kostní nádory (benigní a maligní) jsou vzácné. Celkově tvoří 1% nádorových onemocnění. Nejdůležitějším úkolem radiologa je spolurozhodnutí, zdali se jedná o benigní nebo maligní kostní proces, protože v obou případech jsou další postupy, diagnostické a zejména léčebné, zcela odlišné. Nejdůležitější je nativní skiagram, na kterém musíme možnou patologickou změnu diferencovat.

V případě rozvoje bolestivé skoliózy s negativním skiagramem jsou nutné i další zobrazovací metody. Radiolog zabývající se osteologií musí znát typickou lokalizaci kostních procesů, v další orientaci je významný věk pacienta (např. u adolescentů se vyskytují primární kostní nádory typu osteosarkom, ESFT, primární lymfom). Pro stanovení diagnózy může být důležitá i četnost lézí (fibrózní dysplázie, histiocytóza,leukémie, kostní metastázy).

Autoři sdělení se pokusí na některé důležité aspekty diferenciální diagnostiky kostních lézí z pohledu radiologa upozornit.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011