Digitální videořetězec v diagnostice lézí děložního čípku

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 039

Autoři: MUDr. Leopold Rotter; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Jelínek (-2005), CSc.; MUDr. Pavla Rotterová

Cervikografie prof.Štafla byla začátkem cesty od prosté obrazové dokumentace k diagnostice lézí čípku děložního. Následný vědecko-technický vývoj umožnil přejít od záznamů obrazů čípku z kinofilmu na moderní digitální záznam obrazu. Přidáním výpočetní techniky a systému databází se nabízí další možnosti práce s těmito pořízenými daty, které demonstruje náš systém.
Celý digitální řetězec je složen z několika zásadních komponent. Fotografie jsou pořizovány digitální kamerou OLYMPUS C5050 s vysokým rozlišením napojenou na kolposkop.
Používáme kolposkop Karl Zeiss s možností připojení fotodokumentační jednotky. Digitální kamera je propojena pomocí speciální redukce s kolposkopem a je plně řízena z počítače. Obrazy jsou přenášeny jednak do počítače, kde jsou řazeny do databáze k jednotlivým pacientům, jednak jsou druhým výstupem vedeny na přídatný 17‘‘ monitor AOC, kde jsou v reálném čase zobrazovány. Pacientce tak můžeme názorně demonstrovat konkrétní nález na čípku. Řetězec také může jednoduše sloužit v systému dalšího vzdělávání (pre- i postgraduálního).
Počítač je výkonné PC s procesorem Pentium IV 2.66 GHz, velkým pevným diskem (80 GB), síťově napojený na druhý záložní PC stroj. Data jsou na PC zobrazována na kvalitním 17‘‘ LCD monitoru. V počítači jsou data zpracovávány komerčním programem firmy OLYMPUS -DP SOFT verze 3.2. Každá digitální fotografie je ukládána ve vysokém rozlišení, což je zcela zásadní pro správné vykreslení detailů léze a pro další popis. To je také jeden z hlavních rozdílů proti běžně dostupným zařízením na bázi běžného videomonitoru. Snímky jsou pořizovány v rozlišení 2816x2112 obrazových bodů (pixelů). Ukládány mohou být ve formátu TIFF (bez komprese) nebo JPG (s kompresí). To umožní vynikající tisk v plných barvách (tzv. True colors) na papír až do formátu A3. Jeden komprimovaný snímek má velikost mezi 600-900 kB (tj. cca poloviční kapacita jedné 3,5‘‘ diskety). Na pevný disk použitého počítače se tak vejde až 150 000 snímků. Druhým rozdílem je možnost následného databázového třídění a zpracování pořízených dat.
Používáme software firmy Olympus – DP SOFT ve verzi 3.2. Jeho hlavním rysem je jednoduchost použití a přehlednost. Jednoduše tak zobrazíme např. obrázky pořízené u konkrétní pacientky, tříděny od nejstarších nálezů po nové, atd. Neslouží tak pouze k archivaci, ale umožňuje s pořízeným materiálem ihned efektivně pracovat. Mezi další
možnosti pak patří kalibrované změření velikostí léze, barevná manipulace s obrázkem, možnost zvětšení výřezů, jednoduché odeslání fotek emailem, další archivace na velkokapacitních mediích (DVD) i tvorba výukových materiálů. Zajímavá je také možnost sdílení těchto pořízených dat po síti.
Celý systém je pak zálohován na druhém výkonném stroji PC, s dalším zpracováním dat a rovněž archivaci pomocí zapisovatelných DVD médií.

Využití takového systému je možné nejen v kolposkopii, ale ve všech oborech pracujících s obrazovým materiálem (patologie, koloskopie, laparoskopie, cytologie). Jistě si získá i nezastupitelné místo v systému pre- a postgraduálního vzdělávání.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2005