Dispenzární model maligního melanomu na základě prognostických faktorů včetně stavu sentinelové uzliny.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: VII. Dispenzární onkologická péče

Číslo abstraktu: 058

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; MUDr. Eva Krejčí

Nedílnou součástí onkologické péče je kromě samotné terapie i dispenzarizace pacientů po terapii, ale i pacientů s důvodným
podezřením na možný vznik malignity. Model dispenzarizace by měl být dostatečně účinný, ale současně by neměl znamenat zbytečné plýtvání, jak nadbytečně častými kontrolami, tak vyšetřeními s malou pravděpodobností záchytu patologie....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007