DLOUHODOBĚ ŽIJÍCÍ NEMOCNÍ LÉČENÍ NA GAMA NOŽI PRO MOZKOVÉ METASTÁZY – ANALÝZA

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 47

Autoři: MUDr. Gabriela Šimonová, CSc.; Ing. Petra Kozubíková; doc.MUDr. Roman Liščák, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015