Dlouhodobý onkopreventivní program Ligy proti rakovině Praha

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická prevence v ČR

Číslo abstraktu: 11

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Diensbier, DrSc.

Liga proti rakovině Praha je občanským sdružením. Má přes 3100 individuálních a 48 kolektivních členů, vesměs organizací pacientů s onkologickým onemocněním.
Od založení v r. 1990 sleduje Liga tři hlavní programové cíle.
 1. Nádorovou prevenci
 2. Zlepšení života nemocných s nádorovým onemocněním
 3. Finanční podporu výzkumu projektů

Onkopreventivní program obsahuje jednotlivé projekty, které jsou uvedeny na schématu.
 • Prezentace Ligy na domácích odborných akcích

 • Koncerty

 • Tiskové konference

 • Výukové a výchovné projekty

 • Týden proti rakovině

 • VIII. Květinový den

 • PRAGOMEDICA

 • Eropský kodex proti rakovině

 • publicistika a soustavná propagace


Nejrozsáhlejší projekt je každoroční Květinový den, kdy je osloveno přes milion spoluobčanů formou tištěných letáků, informujících o některém z rizikových faktorů, spolupodílejících se na vzniku nádorové buňky.
Liga převzala jako základní informaci pro prevenci a časnou diagnostiku Evropský kodex, vyhlášený v červnu 2003 v Bruselu.

Evropský kodex proti rakovině
(European Code Against Cancer 3. verze)
Celkový zdravotní stav lze zlepšit a mnohým úmrtím na rakovinu lze zabránit, když si osvojíme zdravější životní styl.
 • Nekuřte! Pokud kouříte, přestaň te. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti dětí.

 • Vyvarujte se obezitě.

 • Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost.

 • Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny, alespoň v pěti porcích. Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky.

 • Jestliže pijete alkohol, ať již pivo, víno nebo koncentráty, snižte spotřebu na dva nápoje denně jste-li muž a na jeden jste-li žena.

 • Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvlášť důležité je chránit děti a mladistvé. Ti kdo mají sklon se rychle spálit se musí chránit během celého života.

 • Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. Dodržujte směrnice radiační hygienické služby.

Programy veřejného zdravotnictví, které mají preventivní význam nebo zvyšují pravděpodobnost jejího vyléčení.
 • Ženy od 25 let by se měly zapojit do skríningu děložního hrdla v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.

 • Ženy od 50 let by se měly zapojit do mamárního skríningu v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.

 • Ženy a muži od 50 let by se měli zapojit do skríningu tlustého střeva a konečníku v programech se zajištěnou kontrolou kvality.

 • Účastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem hepatitidy B.


Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.

Brožura se zněním kodexu a zdůvodněním jednotlivých bodů je k dispozici všem zájemcům zdarma, podobně jako vydávané informační brožury.
Uvítáme, budou-li naše materiály v ordinacích lékařů a na lůžkových odděleních.
Z preventivních projektů upozorňujeme lékaře, že Nádorová telefonní linka je obsazena v pracovní dny odbornými lékaři onkology nebo internisty a uvítáme její propagaci mezi nemocnými.
Liga je spoluzakladatelem Centra preventivní a následné onkologické péče o.p.s., které je nestátním zdravotnickým zařízením, kde může požádat o vyšetření kdokoliv bez lékařského doporučení. Rovněž v Centru slouží kvalifikovaní odborní lékaři. Náklady na činnost Centra jsou z převážné části hrazeny Ligou.
Výbor Ligy uvítá co nejširší zájem o svou činnost, o vydávané materiály a o spolupráci, jak lékařů a ostatních zdravotníků, tak občanů.Závěrem uvádíme možnosti spojení na Ligu:

Liga proti rakovině Praha
Na slupi 6
tel/fax: 224 919 732; e-mail: lpr@lpr.cz; web: www.lpr.cz

Nádorová telefonní linka:
telefon: 224 920 935

Centrum onkologické a preventivní péče
telefon: 221 969 310

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004