DNA analýza buněk uroteliálního nádoru.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 230

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; PharmDr. Doris Vokurková, Ph.D.; M. Loudová; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.; MUDr. Lukáš Holub; prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; MUDr. Khaleda Baker

Úvod
DNA analýza buněk uroteliálního nádoru průtokovou cytometrií a vyšetření ztráty apoptotické aktivity u nádorových buněk.

Soubor a metoda
Na DNA ploiditu a apoptotickou subpopulaci buněk bylo vyšetřeno 55 pacientů s uroteliálním karcinomem. Nádorové buňky byly získány selekcí z močového sedimentu.

Výsledky
DNA analýzou byl potvrzen vztah mezi ploiditou nádoru a nádorem. V souboru byla pozorováno vymizení apoptotické aktivity v 32 (88.9%) z 36 vyšetřených vzorků nádoru. U zbylých 19 odběrů nebylo získáno více jak 10 tisíc buněk ve vzorku a proto byly ze zpracování vyřazeni z důvodu udržení validity získaných dat.

Závěr

DNA analýza průtokovou cytometrií je použitelnou metodou k získání dat o charakteru nádorových buněk uroteliálního karcinomu. Byla pozorována patologická aneuploidita buněk uroteliálního karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007