Dobře diferencovaný NET (karcinoid) u dětí a adolescentů

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 33

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.; Prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011