Docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu, novinky ze San Antonia

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Terapie pokročilého karcinomu prsu. II. Blok: Systémová terapie pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 030

Adjuvantní léčba zlepšuje přežívání pacientů s karcinomem prsu

Za posledních 30 let se snížila mortalita u karcinomu prsu v důsledku:
 • zavedení screeningu
 • účinnější adjuvantní terapii
Adjuvantní léčba by měla být indikována v souladu
s potenciálním benefitem a rizikem u každé pacientky

Proporcionální redukce rizika úmrtí adjuvantní chemoterapií


Srovnání výsledků adjuvantních, statisticky významných studií s taxanyBCIRG 001 TAC vs FAC

DFS Relative Risk Reduction podle počtu axilárních uzlin BCIRG 001


TAC vs FAC Účinnost v intent-to-treat populaci


PACS 01 trial;5-ti letá letá analýza
Pac. po mastectomii (parciální/ radikální) pro karcinom prsu s N1


PACS 01 trial;5-ti letá letá analýza
Výsledky
17% redukce rizika relapsu
23% redukce rizika úmrtí
- benefit bez ohledu na pozitivitu steroidních receptorů
- větší benefit měly pacientky starší 50 let
Toxicita
Vyšší výskyt febrilních neutropenií v sekvenčním rameni ( 4,6% vs
1,0%)
Vyšší kardiotoxicita v rameni FEC ( 1,3% vs 0,4%)

NSABP B-27 ; doba sledování 68,8 měsíce
Bear HD,Anderson S, SABCS 2004, abstr. No 26.


NSABP B-27 ; doba sledování 68,8 měsíce


NSABP B-27 ; doba sledování 68,8 měsíce
Bear HD,Anderson S, SABCS 2004, abstr. No 26


NSABP B-27: celkové přežívání,pacienti s pCR vs. non-pCR
Bear HD,Anderson S, SABCS 2004, abstr. No 26.


NSABP B-27: celkové přežívání, počet N; pacienti s pCR


NSABP B-27 ; doba sledování 68,8 měsíce
Bear HD,Anderson S, SABCS 2004, abstr. No 26.
 • Výsledky

  • Bez rozdílu v přežívání mezi rameny 5 let od
   chirurgie

  • Trend k zlepšení DFS v rameni s docetaxelem

  • Nižší lokální rekurence v rameni II. a III. proti rameni
   I.

  • Signifikantně vyšší RFS s docetaxelem v neoadjuvanci ne však v adjuvanci

  • Signifikantně lepší DFS a OOS u pacientek s pCR nezávisle od léčby ( pCR 82,5% vs No pCR 66,4%)

  • Počet postižených uzlin je nezávislým prediktorem OS a DFS nezávisle na dosažení pCR


Na základě dosavadních výsledků klinických studií:
Adjuvantní taxany zlepšují DFS i OOS
 • 6 studií prokázalo benefit taxanu v adjuvanci

 • největší benefit v konvenčním dávkováním zatím prokázala studie BCIRG 001

 • (NSABP B28, NSABP B-27, MDACC, CALGB 9344, Aberdeen, BCIRG 001, PACS 01)

Adjuvantní taxany se pomalu stávají realitou v adjuvantní léčbě karcinomu prsu na základě:
 • klinické praxe

 • výsledků klinických studií

Plná integrace taxanů do adjuvance vyžaduje:
 • delší dobu sledování v dosavadních studiích (přežívání)

 • výsledky probíhajících klinických studií

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005