Dôležitost fyzioterapie pri nádorovom ochorení prsníka.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: NLZP - blok III

Číslo abstraktu: 055

Autoři: Marta Poláková; MUDr. Eva Husarovičová, PhD; Mgr. Jaroslav Polák

V programu pod názvem Dôležitost rehabilitácie pri karcinóme prsníka


Fyzioterapia

Predstavuje komplex metodík a techník, pohybovej liečby, rôzne formy fyzikálních podnetov (teplo, chlad, chemické a fyzikálne vlastnosti vody, elektrický pruď rôznych modulácií a frekvencií, magnetické vlny, infra a ultrafialové žiarenie, vplyv klímy), mechanické podnety, využívaných na prevenciu a liečbu.

Nádory prsníka

 • Limitované

 • Mastectómie

Důležité
 • exenterácia axily

 • Počet uzlín

 • Peroperačné komplikácie

 • Neskoré komplikácie liečby

Fyzioterapia

 • Predoperačná

 • Pooperačná

 • Pri peroperačných komplikáciách

 • Počas onkologickej liečby RAT, CHT

 • Liečba komplikácií

Kinezioterapia – predoperačná

 • Instruktáž cvičenia po operácii

 • Respiračná fyzioterapia – správny rytmus a hľbka dýchania

 • Cievna a lymfodrenážna gymnastika a polohovanie

 • Edukácia pacienta o možných komplikáciách

Pooperačná kinezioterapia

 • Cvičenie zamerané na rozsah pohybu

 • Respiračná fyzioterapia

 • Lymfodrenážna gymnastika

 • Reedukácia postoja a lokomócie, ovplyvnenie svalovej dysbalancie

 • Starostlivosť o jazvu

 • Edukácia o možnostech predpisovania a důležitosti nosenia epitéz

 • Edukácia o prevencii lymfedému a jeho prvých príznakoch

Kinezioterapia počas radioterapie

 • Udržať a zväčšit rozsah pohybu

 • Znížiť, odstániť svalovú nerovnováhu uvoľnením skrátených struktur a posilněním oslabených svalov

 • Edukovať o možnosti, prevencii a liečbe lymfedému

 • Liečba lymfedému v latentnom štádiu

 • Individuálne cvičenie pri vzniku ´zamrznutého´ramena a výrazného skrátenia šliach svalov zúčastnených na tomto pohybe

Kinezioterapia počas chemoterapie

 • Udržať a zväčšiť rozsah pohybu v ramennom kľbe

 • Znížiť nepriaznivé účinky liečby – GIT psychologické pôsobenie cvičenia, relaxačné prvky

 • Liečba komplikácií
  • neurotoxicita, (neuropatie, myopatie…)

  • Lymfedém podľa štádia ochorenia

 • Edukácia o životospráve pacienta

 • Ovplyvnenie bolesti – antalgické a preventívne polohovanie, relaxačné cvičenia


Cviky podľa:
 • stupňa základného ochorenia

 • Tolerancie liečby

 • Svalovej sily pacienta

 • Limitácia časom a intenzitou cvičenia

 • Nespôsobovať svalovú únavu

Kinezioterapia na paliatívnom oddelení

Zlepšiť kvalitu života

 • Zvýšiť svalovú silu

 • Udržať a zlepšiť rozsah pohybu celého tela

 • Zlepšiť schopnosť sebaobsluhy a hygieny

 • Výcvik používania kompenzačných pomôcok

 • Edukácia životosprávy v domácich podmienkach

 • Informácia o ambulantnej starostlivosti

Ambulantná kinezioterapia

Riešenie komplikácií základnej a následnej onkologickej liečby

 • Funkčné poruchy kľbov a svalov

 • Neuropatie, myopatie

 • Vertebrogenné algické syndrómy vzniknuté na základe svalovej nerovnováhy

 • Stavy po frakturách

 • Cievne príhody

 • Reedukácia posturálnych funkcií

 • Liečba lymfedému – podľa štádia ochorenia indikujeme do jednotlivých fáz liečby

Hydrokinezioterapia

 • Vplyv vodného stľpca na podporu žilného a lymfatického návratu

 • Uvoľnenie svalových a väivových štuktúr

 • Zvyšovanie rozsahu pohybu v ramennom kľbe

 • Zlepšenie svalovej nerovnováhy

Fyzikálna terapia – elektroléčba

 • Ovplyvnenie bolesti – strednofrekvenčné prúdy uznej modulácie – TENS, DDP, iontoforéza

 • Liečba neuropatií – galvanický vodný kúpeľ

 • VAS – ultrazvuk, strednofrekvenčné prúdy (nie nad miestom nádoru)

 • Lymfedém – prístrojová kompresívna liečba (indikovaná)

Elektroliečba – kontraindikácie

 • Porušená integrita kože

 • Nie nad miestom nádoru

 • Magnetoterapia, vysokofrekvenčné prúdy

 • Infračervené žiarenie nie nad miestom nádoru

 • Ultrafialové žiarenie obmedzene, nespájať s tepelným efektom

Vodoliečba

 • Vírivé kúpele při diagnóze
  • lymfedém

  • Polyneuropatia

  • Při celkovej regenerácii

 • Kontraindikácie:
  • !tlak a smerovanie trysiek

  • Teplota vody

  • Integrita a kvalita kože

Teploliečba

 • Parafínové zábaly – nie na miesto nádoru, ochorenie v remisii

 • Kontraindikácie: hypertermálne procedury: sauna, zrkadliská, bahenné zábaly


Mechanoterapia

 • Klasické masáže – nie na mistro nádoru, ľahké, nepoužívať dráždivé masážne prostředky

 • Reflexné masáže – zvážiť, při dodržaní indikácií a kontraindikácií

 • Lymfodrenážne masáže podľa indikácie vo všetkých štádiách lymfedému

Kúpeľná liečba a klimatoterapia

 • Chladnejšia klíma

 • Znížený výskyt hmyzu

 • Nenáročnosť terénu (vysokohorský)

 • Pozor na prehratie organizmu

 • Zákaz hypertermálnych procedúr

 • Kontraindikácia dráždivých silových masáží

Fyzioterapia

 • Súčasť celého obdobia od diagnostikovania a základnej liečby

 • Tímová práca s každým medicínskym odborom, který vstupuje do jednotlivých fáz liečby

 • Participácia na znížení počtu komplikácií

Záver

Dôležitosť:

 • Pooperačnej LTV na znižovaní % lymfedému

 • Edukácie pacienta o životospráve po operácii prsníkovej žľazy

 • Informovanosť o možnostech rehabilitácie v ambulantných podmienkach

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2011