DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA A HYDRATACE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: X/341

Autoři: MUDr. Jan Šenkyřík; MUDr. Milan Dastych

Domácí parenterální výživa (DPV) představuje dnes běžně dostupnou modalitu domácí nutriční péče s prevalencí 15/1 milion obyvatel. Je indikována při selhání výživové funkce střeva, způsobenou absolutní nebo relativní ztrátou resorpční plochy střeva. Nejčastější indikací jsou syndromy krátkého střeva a střevní obstrukce, u dospělých nejčastěji jako následek nádorového onemocnění. Podíl onkologických pacientů v registrech DPV se navzájem liší v jednotlivých evropských zemích. ČR s 40-50 % pacientů následuje evropský průměr. U části těchto pacientů se jedná o tzv. preterminální DPV, kde musí být pečlivě zvážena kritéria nasazení a musí dobře fungovat kooperace s pacientem, rodinou nebo agenturou domácí péče. Dostupnost DPV je zajišťována specializovanými centry po celé republice. Výživa může být podávána v modalitách úplné anebo doplňkové, resp. s nimi spojené či samostatné hydratace. K dispozici jsou preformované a individualizované míchané vaky, podávané cestou trvalých cévních přístupů do magistrálních žil - tunelizovaný centrální žilní katetr, žilní port nebo přechodně inzerovaný periferní centrální katetr, které vyžadují speciální péči. U onkologických pacientů se jedná často o vstupy sdílené pro podávání protinádorové léčby.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016