Doporučené postupy ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Hormonální adjuvantní terapie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 011

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008