Duplicitní karcinom prsu u starší ženy – kasuistika

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P03

Autoři: MUDr. Ahmed Asqar; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Eva Křepinská; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jitka Kohoutová; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Abstrakt

Autoři předkládají kasuistiku duplicitního synchronního bilaterálního karcinomu prsu. Jde o nález různých histologických typů karcinomu prsu.

Kasuistika – Diagnostika:

73letá pacientka byla vyšetřena standardním způsobem. Na mamografii byla nalezena nádorová ložiska v obou prsou. Core-cut biopsie potvrdila duplicitní bilaterální invazivní karcinom různého histologického typu. V levém prsu nalezen invazivní duktální karcinom, v klasifikaci T3N0M0, grading 3, IHC: ER: 90%, PR: 0%, HER-2 pozitivní, s amplifikaci onkogenu HER-2, Ki-67 10%. V pravém prsu šlo o mucinózní karcinom v klasifikaci T3N1M0, grading 2, IHC ER: 100%, PR: 30%, bez amplifikace HER-2, Ki-67 10%.

Terapie:

Pro lokálně pokročilé nádorové onemocnění byla zahájena neoadjuvantní chemoterapie.

Musela být ukončena po 4 kúrách pro intoleranci – zhoršení celkového stavu pacientky, projevy dušnosti a známky kardiotoxicity. Po rozhodnutí na mamární komisi byla indikována bilaterální mastektomie s disekcí axilly.

Definitivní histologie potvrdila smíšený typ mucinózního nádoru vpravo, vlevo prokázán duktální karcinom. Pooperační průběh byl komplikován tvorbou seromů, který vyžadoval opakované punkce bilaterálně.

Diskuze:

Synchronní bilaterální karcinomy prsu se vyskytují méně často, podílí se na 0,3-12% všech karcinomů prsu1. Výskyt oboustranného postižení prsů různými histologickými typy nádorů, tedy duplicitních karcinomů, je velmi vzácný, tvoří již jen 20-30% ze všech bilaterálních synchronních karcinomů prsů2. Synchronní bilaterální nádory jsou považovány za nezávislé v případě, že jsou různého typu histologie, různého stupně diferenciace nebo je přítomná intraduktální složka3.

Závěr

Duplicitní karcinomy prsů jsou velmi vzácné a vzhledem k velmi malým souborům bývají předmětem pouze kasuistických sdělení.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011