Dva u jednoho stolu – APBI

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Radioterapie, onkogynekologie, karcinomy v graviditě a hormonální dependence nádorů prsu

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; MUDr. Ahmed Asqar; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jitka Kohoutová

Adjuvantní radiační léčba je nedílnou součástí prs šetřících výkonů. Výsledky chirurgické léčby by nebyly zdaleka tak příznivé, pokud by prs šetřící léčba takovou modalitu neobsahovala. Bez RT (radioterapie) jsou výkony BCS (Breast Conserving Surgery) zatíženy až ve 35% lokoregionální recidivou. Nejvíce recidiv vzniká v nádorovém lůžku. Randomizované studie (Lyon, EORTC) prokázaly efekt při navýšení lokální dávky přímo na kavitu po nádoru (boost). Lze jej aplikovat intersticiální BT (brachyterapie) nebo zevně elektronovým, či fotonovým svazkem. Redukuje objem ozářené tkáně, má krátký čas aplikace a v objemu dosahuje vysoké dávky záření.

Samostatná BT – APBI  (Accelerated Partial Breast Irradiation). Metoda  je  založena na průkazu, že 60-80% lokálních recidiv je v lůžku nádoru. Při metodě APBI je radiační léčba aplikována výhradně na postiženou část prsu. Ozáření celého prsu po BCS u malých karcinomů prsu s příznivým fenotypem (Luminal - A) se jeví jako zbytečný overtreatment.

Autoři  předkládají  vlastní  soubor  47  pacientek  s diagnozou  karcinomu  prsu.  Indikace k peroperačnímu založení technologie pro BT respektovala vždy quidelines NCCN. Šlo o tumory do velikosti 20mm s příznivým fenotypem, bez postižených spádových lymfatických sektorů, či vzdálené diseminace.

Je uveden používaný pracovní postup a podrobná stratifikace vyšetřovaného souboru nemocných. Práce hodnotí výsledky léčebné, funkční a kosmetické.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014