DYNAMICS OF LINEAGE-SPECIFIC CHIMERISM IN PATIENTS AFTER NON-MYELOABLATIVE HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 24. Allogeneic stem cell transplantation - clinical, incl. umbilical cord blood

Číslo abstraktu: 0827

Autoři: Mgr. Ondřej Horký; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Mgr. Marek Borský; Jana Pospíšilová; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006