Edukace pacientek v krizové situaci s onkologickou diagnózou

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: NLZP - blok II

Číslo abstraktu: 049

Autoři: Zdeňka Ptáčková

Klíčová slova: Edukace, projevy stresu, způsob zvládnutí krizové situace.

Cílem edukačního materiálu je pomáhat, vzdělávat, nabízet možnosti, které vedou k rozhodnutí.

Obecné cíle:

Cílem tohoto edukačního materiálu je seznámení pacientek s problematikou psychické zátěže.


Dílčí cíle:

  • Kognitivní – poznávací: zajišťuje úroveň požadovaných vědomostí, pacientka by si měla zapamatovat, jak se o sebe postará ve chvílích, kdy je psychicky na dně.

  • Afektivní cíle: Postojové = nabízejí cestu ke změně v nazírání na danou problematiku.
    Pacientka cítí jako důležitou věc zapojit se do péče.

  • Psychomotorické cíle - dovednostní = zajišťuje úroveň praktických dovedností. Pacientka se umí rozhodnout, jak dalece se bude zapojovat a rozhodovat.

Člověk nemocný rakovinou se pohybuje mezi dvěma světy a snaží se nemoc pochopit, proniknout dál a uzdravit se. Na počátku si vytyčí cíl, každý den mobilizuje své síly, aby dál aktivně bojoval za své zdraví. A v tom boji většinou není sám. Vytvořit a udržet harmonickou rodinu není snadné, a když přijde nemoc, život v rodině se může zkomplikovat. Je nutné respektovat odlišnost toho druhého. Říct si, co jeden od druhého čeká. Vyjasnit a zahnat neshody, mluvit spolu. Nic se nevyrovná pravdě. Věřím, že v každé situaci máme na výběr mezi láskou a strachem. Zažíváme strach z budoucnosti, z rizika, z neměnnosti. Bojíme se důvěrností a bojíme se samoty. Bojíme se dát lidem na vědomí, co potřebujeme. Avšak na druhou stranu máme lásku. Láska je zázrak, který hledáme všichni. Sebeláska dělá v našem životě zázraky. Způsob myšlení a mluvení vytváří pohodu nebo nepohodu; jsme buď mocní nebo nemocní.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010