Edukací veřejnosti k časné diagnostice karcinomu prsu - zahraniční zkušenosti

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010