Edukácia pacienta o spôsoboch ochrany pred vznikom malígneho melanómu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 183p

Autoři: PhDr. Zuzana Hudáková, Ph.D.

Alarmujúci vzostup rakovinového ochorenia kože v posledných rokoch je dôsledkom túžby po opálenej pleti za každú cenu. Nadmerné slnenie patrí k hlavným faktorom pri vzniku rakoviny kože. V posledných rokoch rastie predovšetkým incidencia malígneho melanómu, jeho výskyt sa zvyšuje za každé paťročné obdobie až o 15%. Koža predstavuje orgán, ktorý je dostupný klinickému vyšetreniu, čo umožňuje jednoduchú a najmä rýchlu diagnostiku novotvaru. Novotvarmi a predovšetkým malígnym melanómom kože sa zaoberajú skupiny odborníkov už niekoľko rokov. Všetci ľudia by si mali po 40.roku života pozorovať kožu, najmä na miestach vystavených slnečnému žiareniu. V rámci preventívnych onkologických prehliadok by sa mala venovať pozornosť aj koži, pretože aj napriek stúpajúcej incidencii je možné predchádzať malígnemu melanómu edukáciou a vhodnou prevenciou príznakov, ktoré môžu upozorniť na prítomnosť nádoru kože.

Kľúčové slová: Edukácia. Malígny melanóm. Prevencia
Kontakt:PhDr. Zuzana Hudáková, Ph. D, e-mail: hudakova@inmail.sk

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010