Edukácia pacientky po gynekologických operáciách

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 048

Autoři: MUDr. Eva Husarovičová, PhD; Marta Poláková

Edukáciou pacientky sa začína v predoperačnom období prípravou na skoré pooperačné obdobie, keď je dôležitá spolupráca fyzioterapeut – pacient, ako prevencia pooperačných komplikácii.

V pooperačnom období význam edukácie spočíva hlavne v prevencii a liečbe možných pooperačných komplikácii. Obsahom je nácvik zvládnutia inkontinencie po rozsiahlych operačných zákrokoch v malej panve metodikami fyzioterapie. Sekundárne bolesti vyžarujúce do krížov sú častým sprievodným znakom týchto zákrokov a jej príčinu u nachádzame v svalovej nerovnováhe svalov panvy a panvového dna. Výrazné oslabenia svalov brušnej steny porušených operačným prístupom kompenzuje organizmus zvýšeným napätím svalov lumbálnej chrbtice, flexorov coxy a svalov panvového dna, ktoré reagujú zvýšeným napätím aj na samotný operačný zákrok. Následok sa môže prejaviť aj ako strach prípadne bolesť pri intímnom živote pacientky. V edukačnom procese sa orientujeme na všetky tieto komplikácie a učíme ich zvládať.

Možnosť kúpeľnej liečby je daná diagnózou a štádiom základného ochorenia.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008