Edukační centrum MOÚ

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická prevence v ČR

Číslo abstraktu: 13

Autoři: PhDr. Zuzana Joukalová; H. Puchriková

Edukační centrum, které vzniklo v MOÚ na začátku roku 2002, se ve své práci obrací na tři skupiny lidí: onkologické pacienty, odbornou a laickou veřejnost. Činnost pro jednotlivé skupiny se pochopitelně v některých bodech překrývá, ale v zásadě je lze rozdělit do následujících bodů:
  • onkologickým pacientům nabízí individuální poradenskou činnost, materiály se základními onkologickými diagnózami, jejichž autory jsou odborníci Masarykova onkologického ústavu, webové stránky, kde najdou vše potřebné včetně základních informací o jednotlivých odděleních i léčebných postupech. Navíc, jestliže musejí určitý čas trávit v tomto zdravotnickém zařízení, mají k dispozici relaxační centrum s výtvarnou dílnou i Galerií Žlutý kopec, kde se pravidelně konají vernisáže výstav i koncerty známých umělců,

  • pro odbornou veřejnost připravuje Edukační centrum MOÚ semináře, exkurze v ústavu, koordinují v rámci činnosti Edukační rady MOÚ vydávání odborných publikací a v neposlední řadě prezentuje MOÚ na celostátních odborných akcích, jako je mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie MEFA nebo Pragomedica,

  • velikou pozornost věnuje MOÚ a potažmo pracovnice Edukačního centra laické veřejnosti. Nejen pro ni je v ústavu k dispozici Onkologické informační centrum (slouží jak pacientům, tak jejich příbuzným), které je otevřeno každý všední den od 8.00 do 15.00 hodin. Ve stejnou dobu je tady dostupná ze všech míst republiky bezplatná nádorová telefonní linka 800 222 322. Díky zázemí, které v ústavu je, je linka zaměřena na onkologická onemocnění obecně, nemá žádné úzké vymezení. V OIC pracují zkušené zdravotní sestry, které se příchozím individuálně věnují. OIC v roce 2003 navštívilo 1 577 lidí – je to o celou třetinu více než v roce 2002, bezplatnou telefonickou linku (800 222 322), která tady funguje, využilo 751 lidí (v roce 2002 to bylo 573).Edukační centrum také zavedlo zásilkovou službu. V roce 2003 jsme rozeslali po celé republice – nejen jednotlivcům, ale také zdravotnickým zařízením a školám 47 100 brožur a letáků.

Velký důraz je směrem k laické veřejnosti kladen na preventivní programy, které pomáhají podchycovat onkologická onemocnění v tom nejranějším stádiu, které dává velkou šanci na vyléčení. Proto také vznikly další webové stránky, které zajišťuje MOÚ, a to. Nejnovější službou je zde on-line poradna, kterou každý měsíc využije více než 40 respondentů.

Edukační centrum je – stejně jako MOÚ – zcela jedinečné zařízení, kterému jde o větší informovanost lidí, o včasný záchyt onkologických onemocnění i o to, aby se do povědomí lidí dostala potřeba aktivně se o své zdraví starat.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004