Efektivita a bezpečnost léčby bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 005

Autoři: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Ing. Petr Brabec

Klinický registr České onkologické společnosti sbírá klinická data od pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, dostávajících bevacizumab, od roku 2005. Vznikl tak unikátní záznam o observační studii, která každým rokem nabízí celou řadu analýz o průběhu léčby bevacizumabem u onemocnění s narůstající incidencí, která již několik let je u mužů nejvyšší na světě. Metastatický kolorektální karcinom se tak stal významným společensko-zdravotním problémem našeho státu, jehož léčba je velmi náročná jak finančně, tak společensky. Moderní, cílená tzv. biologická léčba je nesporným přínosem v klinických parametrech jako je progression free survival (PFS) a celkové přežití (OS), což ukazují naše dlouhodobé analýzy i z registru Avastin. Výskyt nežádoucích účinků a tedy celková bezpečnost léčby se vždy má hodnotit v porovnání s klinickou účinností, proto bude také součástí sdělení. V důsledku získání co nejčerstvějších údajů bude analýza provedena ke konci března 2010 a její výsledky budou předmětem přednášky.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010