EFEKTIVITA, RIZIKA, INTERAKCE NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH FYTOFARMAK, POTRAVNÍCH DOPLŇKŮ A SLOŽEK STRAVY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Integrativní přístupy v onkologii

Číslo abstraktu: XI/84

Autoři: doc. PharmDr. Lenka Tůmová

Užití fytoterapie roste celosvětově, i když mnoho bylinných léčiv je relativně neškodných, některé z těchto terapií mají potenciálně škodlivé vedlejší účinky nebo nežádoucí interakce s jinými medikacemi. Opakovaně se v klinických studiích potvrdilo, že s rostoucím počtem užívaných léčiv stoupá také incidence nežádoucích účinků a riziko výskytu lékových interakcí. Třezalka, která je užívaná jako přírodní antidepresivum, zahrnuje interakce s léčivy, které jsou substráty cytochromu P450-CYP3A4 (warfarin, kontraceptiva), inhibitory MAO, antineoplastika. Ženšen vykazující imunostimulační, protizánětlivou a antianderogenní aktivitu využívaný jako adaptogen interaguje zejména s antiagregancii, tamoxifenem atd. Ginkgo biloba je pro svou antioxidační a neuroprotektivní aktivitu využíván zejména k léčbě oběhové nemoci, Alzheimerovy choroby, rakoviny, Parkinsonovy choroby, zahrnuje interakce s celou řadou léčiv, především s antiagregancii a antikoagulancii. Česnek je používán zejména k léčbě vysoké hladiny cholesterolu a prevenci aterosklerózy, vykazuje i antihypertenzní a antifungální aktivitu. Následkem užití česneku může dojít ke změně aktivity krevních destiček a koagulace, s možností rizika krvácení. Další zaznamenaná interakce A. sativum nastává s chlorpropamidem, která vede k rozvoji hypoglykemie.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016