Efficacy and safety of first-line bevacizumab (Bv) and cisplatin/gemcitabine (CG) in elderly patients (pts) with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) in the BO17704 study (AVAiL)

Konference: 2009 45th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Metastatic Lung Cancer

Číslo abstraktu: 8050

Autoři: N. B. Leighl; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; J. Mezger; Rodryg Ramlau; Venice Archer; N. Moore; M. Reck

Plný text abstraktu
(odkaz vede na stránky ASCO)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Annual Meeting Proceedings Vol 27, No. 15S (May), 2009.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2009