EGFR receptor v klinické praxi – první zkušenosti.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 171p

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Pozitivita EGFR receptoru imunohistochemicky je základním vyšetření pro léčbu Erbituxem, nicméně není prokázáno, že by byla odpověd na léčbu v přímé závislosti na expresi receptoru. Pokusili jsme se stanovit na malém vzorku pacientů, zda toto vyšetření má i jiný, prognostický význam.

Pacienti
14 pacientů (3 ženy a 11 mužů), PS 0-1, median věku 60 let (40-70)
disseminovaný karcinom kolon a recta 12 pac.,jen presacrální recidiva progredující po RT 2 pacienti
Stanovení Exprese EGFR: pozitivní 5 pac. negativní 9 pac.

Výsledky
Skupina EGFR pozitivní:
Tumor G2 měli 4 pacienti tumor G1 měl 1 pac.
Odpověď na chemoterapii I linie (CR nebo PR) 4 pacienti 80% Skupina EGFR negativní:
Tumor G1 měli 2 pacienti G 2 měli 3 pacienti a G3 měli 2 pacienti
Odpověď na léčbu I linie(PR) 2 pacienti tj. 22%

Závěr
Pozitivita EGFR zatím nabízí další možnost v léčbě disseminovaného karcinomu kolon a rekta tj. biologickou léčbu. Nicméně i samotné stanovení pozitivity EGFR by mohlo mít jistou prediktivní hodnotu stran odpovědi na chemoterapii jako primární léčbu I linie. Tento závěr bude samozřejmě nutno ověřit na větším souboru pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006