Elektronická dokumentace onkologického pacienta v dostupné formě - tutoriál

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: IV. Varia

Číslo abstraktu: 019

Autoři: MUDr. Pavel Dušek; Ing. Petr Brabec; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prakticky orientovaný přehled základních pravidel a principů implementace elektronické dokumentace v podmínkách současných nemocničních informačních systémů. Účastníkům bude předán a vysvětlen metodický materiál pro minimální a rozšířenou verzi elektronické dokumentace, včetně přehledu parametrů. Zvláštní pozornost bude věnována možnosti implementace elektronické verze hlášení NOR. Praktická část představí univerzální řešení pro sběr parametrických dat, které bylo vybudováno na Masarykově onkologickém ústavu. Rovněž bude představena on-line verze elektronické dokumentace, která je v demo verzi volně k dispozici na internetu a kterou lze využívat pro budování klinických registrů.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007