Elevace markerů v rámci follow-up karcinomu prsu

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P015

Autoři: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková

Text posteru není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005