Emeze - aprepitant

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 248p

Autoři: PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011