ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S NEINVAZIVNÍMI NÁDORY MĚCHÝŘE - VYUŽITÍ NBI V ENDOSKOPICKÉ DIAGNOSTICE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/64

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Pavel Verner; Helena Kiacová

Neinvazivní nádory z urotelu představují více než 70 % všech nově diagnostikovaných nádorů močového měchýře. Jedná se o nádory, které nepřestupují přes muscularis propria. Podle TNM klasifikace jsou klasifikovány jako onemocnění stadia I (Ta, Tis, T1). Asi 20 % pacientů je primárně pokročilých (> T2). Charakter léčby vychází ze znalosti stadia onemocnění. Obvykle je diagnóza stanovena endoskopickým vyšetřením. Jeho naléhavost může být podmíněna výsledkem cytologického vyšetření moči, resp. buněk exfoliovaných do moči. Základem diagnostiky i léčby je transuretrální resekce tumoru (TURB). Její technické provedení, tedy stratifikovaný odběr vlastního tumoru, biopsie z jejího blízkého okolí, spodiny s odběrem svaloviny detruzoru a event. random biopsie sliznice močového měchýře, je základním vodítkem při stanovení rozsahu a odlišení neinvazivních a invazivních forem onemocnění. Kvalitně provedené vyšetření se stanovením lokalizace a počtu nádorových lézí, případně dalších podezřelých míst v bílém světle může být rozšířeno o použití dalších vlnových délek (NBI) nebo s použitím fotosenzibilizačních přípravků (PPD). Předkládáme naše zkušenosti s využitím NBI v diagnostice a při sledování pacientů s nádory močového měchýře. Použití technologie jsme zařadili do standardního algoritmu vyšetření na našem pracovišti v roce 2008. Od jejího uvedení tak byla součástí u více než 2 300 vyšetření. Přestože jsou endoskopická vyšetření invazivní, nedaří se je nahradit v diagnostickém a především v algoritmu následného sledování jinou metodou. Postavení uretrocystoskopie tak zůstává jedinečné. Nové technologie zpřesňují diagnostiku méně zřetelných lézí a jejich ošetření, tím mohou snížit počet časných recidiv.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016