Endoskopické řešení stenózy hepatikojejunální anastomózy pomocí jednobalonkového enteroskopu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací endoskopické metody

Číslo abstraktu: 100

Autoři: MUDr. Ivo Novotný, CSc.; MUDr. Arona Adamcová

Enteroskopie umožňuje endoskopickou diagnostiku a léčbu dosud nedosažitelných úseků tenkého střeva. Díky balonkové enteroskopii je dosažení vzdálených úseků tenkého střeva v porovnání s push enteroskopií spolehlivější. U pacientky po hepatikojejunoanastomóze (HJA) na Roux kličku pro iatrogenní lézi d.hepaticus communis, v průběhu měsíců s postupně se vyvíjející stenózou HJA projevující se opakovanými cholangitidami, jsme po diagnostickém ověření situace MRCP provedli jednobalonkovou enteroskopii s cílem identifikovat a pokusit se řešit stenózu anastomózy. Za analgosedace jsme jednobalonkovým enteroskopem prohlédli u 47leté pacientky obě raménka enteroenteroanastomózy a podařilo se identifikovat zúžené úastí HJA. Poté jsme po vodiči zavedeném do HJA provedli dilataci dilatátorem a balonkem a zavedli jsme drén. Při drudém výkonu jsme pokračovali v dilataci a drenáži. Při třetím výkonu jsme extrahovali drén, ústí HJA jsme dilatovali na 10 mm. Od té doby, tj. 12 měsíců, se cholangitida neopakovala, v laboratorních parametrech není vyjádřena cholestáza. Balonková enteroskopie tak rozšiřuje škálu terapeutických metod pankreatobiliární endoskopie na situace, které dosud byly doménou radiologů a chirurgů.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010