Endothelial activation in non-metastatic breast cancer.

Konference: 2008 44th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Tumor Biology and Human Genetics

Číslo abstraktu: 22075

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Gabriela Pazdrová; Marta Kalousova; Ing. Oto Mestek, CSc.; Zdeňka Dlouhá; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Abstrakt byl publikován v Supplementu časopisu

Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 26, No. 18S (June 20 Supplement), 2008.

Datum přednesení příspěvku: 2. 6. 2008