ENDOTHELIAL MICROPARTICLES AND MARKERS OF COPPER METABOLISM AS NOVEL INDICATORS OF ANGIOGENESIS IN B-CELL CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA.

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 38. Vascular biology

Číslo abstraktu: 1098

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; PharmDr. Doris Vokurková, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.; Dana Kakrdová; Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006